Trainingseinheiten2020-07-08T11:36:53+00:00

Sprachgympa

P R O G R A M M :

Rauf und runter und hin und her mit den Babblarna!

Alle Lieder des ersten Babblarna Musikalbums folgen einem pädagogischen Konzept und bieten eine gute Plattform für Sprachspiele in der Gruppe. Es geht darum, sich zu bewegen und Geräusche zu machen. Wenn man den Körper einsetzt, während man Sprechen und Sprache entfaltet, wird es lustiger und einfacher für viele Kinder. In diesem Programm gibt es zehn Trainingseinheiten. Die erste Einheit ist offen für alle, die restlichen werden zugänglich, wenn Sie das Programm bestellen.

Der Flugzeug-Zug

Mehr lesen

Streck die Arme aus und komm mit!  Wir fliegen hoch und tief, weit weg und nah. Bewege die Arme nach oben und unten – die Stimme wird hell, wenn die Arme nach oben gehen, und dunkler, wenn sie nach unten deuten. Gleichzeitig können wir das Spiel nutzen, um mit verschiedenen Wörtern zu arbeiten, die mit dem Thema „Fahrzeuge“ verknüpft sind.

Körper & Köpfchen

Mehr lesen

In dieser Trainingseinheit benutzen wir den Körper als Instrument. Wir klatschen, klopfen, stampfen und entdecken dabei den Rhythmus der Sprache. Wir spielen mit verschiedenen Sprachlauten, arbeiten aber gleichzeitig mit Wörtern und Begriffen, die mit dem Thema „Körper“ verknüpft sind.

DiscoZoo

Mehr lesen

Benutzen Sie Rhythmus, Körper und Stimme, um die Tiere zu spielen, die in der Disco der Babblarna-Freunde tanzen (Discozoo wie Tut und Pling sagen würden). Erfinden Sie Reime und haben Spaß. Gleichzeitig arbeiten wir mit verschiedenen Wörtern und Begriffen zum Thema „Tiere“.

Läs mer

Ta fram trollstaven och känn hur magin strömmar genom rummet… Alla barn hjälper till att hitta på trolleriramsor. Barnen lär sig nya ord och att sortera dem i kategorier.

Läs mer

I detta pass använder vi bollar (eller ballonger) som redskap. När bollarna kastas, rullas, studsas och fångas använder barnen sina röster samtidigt. I roliga bollekar jobbar vi på olika språkljud och stavelser, men också på beskrivande ord/begrepp som färger och adjektiv. Är bollen hård eller mjuk? Stor, större eller störst?

Läs mer

I det här passet tränar vi på att få melodi i rösten och att kontrollera ljuden mellan starkt/svagt och ljust/mörkt. Vi jobbar med vokalljud och stavelser, anpassat till gruppens språkliga mognad förstås! Och så passar vi på att jobba med olika ord/begrepp kopplat till temat.

Läs mer

Tänk dig att du spelar med fötterna på ett jättestort låtsaspiano på golvet. Använd melodin i rösten så att det låter när du spelar. Rösten svänger från mörkt till ljust och från lågt till högt och fram och tillbaka, och man kan på ett roligt sätt träna på olika språkljud och stavelser. Vi jobbar också på ord/begrepp som hör till temat „instrument och musik“.

Läs mer

För att göra en stompalång är man med och rör sig och låter tillsammans. Man måste vänta på sin tur och så får man ha fantasi – står inte Bibbi där bakom busken? Vi passar också på att jobba med prepositioner som „på“ och „bakom“.

Läs mer

Sätt ord och tecken på saker i omgivningen, och lek tittutlekar med Babblarna! Vi passar också på att jobba med olika prepositioner (lägesord) som „på“, „under“ och „bredvid“.

Läs mer

I detta pass är det dags att åka med hela kroppen och låta samtidigt. Upp på toppar, ner i dalar, stora och små svängar OOOooOOooiiOOOiiiOOOooo. Vi leker med stavelseljud och bygger en hinderbana! Och samtidigt passar vi på att jobba med olika ord/begrepp ur omgivningen.

Sprachgympa